WINMAX Racing

Jak postupovat při reklamaci

Reklamace

Reklamaci můžete učinit dvěma možnými způsoby:
Reklamaci můžete osobně předat v sídle naší společnosti v pracovní dny od 8:30 do 16:30.
V případě, že se rozhodnete uplatnit svoji reklamaci přepravní společností, prosíme zašlete zboží na níže uvedenou adresu. Přispějete tak k rychlejšímu vyřízení svého požadavku.
WESKO spol. s r.o.,
Mistřínská 393
155 21 Praha 5

Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace doložit doklad prokazující koupi zboží (faktura) a písemný popis, z jakého důvodu uplatňujete reklamaci.

Jak postupovat, když je přijaté zboží poškozené

Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží.

Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte.

Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce, nebo naši společnost, v závislosti na druhu vámi vybrané přepravy.

Přepravní společnosti PPL s.r.o. tento fakt oznamte ihned nebo nejpozději do 1 pracovního dne na tel. 225 331 500.

Zboží bylo dodáno nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu

Prosíme, napište nám podrobnosti na email obchod@winmax-racing.cz, a my vám následně poradíme, jak dále postupovat.

Lhůta pro vyřízení reklamace

V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30denní lhůtě. V případě, že nejste spotřebitel, se snažíme vyřídit reklamaci v co nejkratší době.

Peníze vám pošleme na účet, a to nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy. Vrácení peněz poštovní poukázkou není bohužel možné.

Náklady spojené s dopravou zboží zpět k nám a nového zboží zpět na vaší adresu vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:
s námi bude předem dohodnuto, že reklamované zboží dopravíte zpět k nám na vlastní náklady a za jakých podmínek,
reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybným způsobem použití, nesprávným zajetím, mechanickým poškozením apod.),
prostřednictvím emailu obchod@winmax-racing.cz zašlete žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží,
doložíte výši nákladů (sken účtenky za poštovné, přepravní list apod.).

Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží. Např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu nebo kurýra.

Reklamační protokol

Prodávající při reklamaci vydá kupujícímu reklamační protokol.

V případě zaslání reklamace poštou na adresu prodávajícího je třeba spolu s výrobkem popsat písemně zjištěné vady.

Vrácení zboží ve 14denní lhůtě

Jak postupovat, když zakoupené zboží pro vás není to pravé a chcete ho vrátit v zákonné 14denní lhůtě?

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Odstoupíte-li od smlouvy zašlete nám, nebo osobně předejte zakoupené zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ v objednávce), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Vzhledem k povaze zboží lze vrátit pouze nepoužité a nenamontované výrobky. Výrobky Winmax jsou posuzovány jako zboží, které je upraveno na základě přání spotřebitele.

Kde zboží vrátit

Zboží můžete vrátit na naší prodejně: WESKO spol. s r.o., Mistřínská 393,155 21 Praha 5.

Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit také písemně, a to odstoupením od smlouvy a zasláním zboží na adresu:
WESKO spol. s r.o.,
Mistřínská 393
155 21 Praha 5

Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Akceptujeme pouze nepoužité a nenamontované výrobky, žádáme vás o vrácení v původním obalu.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naší adresu. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

V obou případech přiložte Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy.

Obal není nutný

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má WESKO spol. s r.o. právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (zkompletování, správné zabalení apod.) Každý případ odstoupení od smlouvy je řešen individuálně.

Dodržení 14denní lhůty.

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

Odstoupení od smlouvy můžete zaslat elektronicky na email obchod@winmax-racing.cz.

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

Jaké dokumenty přiložit?

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

WESKO spol. s r.o., autorizovaný distributor WinmaX, Mistřínská 393, 15521 Praha 5, IČ 25057146, DIČ CZ25057146
tel: 800 080 080, tel: 602 228 768, obchod@winmax-racing.cz

Copyright ©2020 WinmaX, Všechna práva vyhrazena.

Změna nastavení cookies

WINMAX Racing

V ČR zastupujeme také britskou firmu Custom Cages, výrobce certifikovaných ochranných konstrukcí
pro závodní vozy a japonskou společnost Exedy, výrobce špičkových sériových, sportovních i závodních spojek.

Custom Cages Exedy
Nákupní košík 0 Kč