WINMAX Racing

Jak zajet destičky

WINMAX Racing Správné zajetí nových brzdových destiček je předpokladem plného brzdného výkonu a maximální životnosti brzdových destiček a kotoučů. Naopak nesprávné zajetí má za následek významné snížení životnosti brzdových destiček i kotoučů a menší brzdný účinek.

Proces zajíždění nových brzdových destiček musí být pomalý. Před samotným zajížděním se přesvědčte, že destičky jsou v brzdovém třmenu správně nainstalovány. Případné doplňkové teplotní ochrany namontované okolo kotoučů by neměly být při procesu zajíždění instalovány, stejně tak je důrazně doporučeno nepoužívat při procesu zajíždění brzdění levou nohou. Zásadně se při procesu zajíždění vyvarujte přehřátí brzd, které má za následek zesklovatění povrchu destičky. Winmax doporučuje zajíždění nových destiček na nové brzdové kotouče. Při zajíždění nových destiček na starší brzdové kotouče trvá celý proces déle, jelikož nová brzdová destička musí nejprve třením očistit nánosy materiálu původních destiček a vytvořit novou třecí vrstvu.

Při samotném procesu zajíždění postupujte následovně:

Nejprve rozjeďte vozidlo na rychlost 80 km/h. Pomocí tlaku 60 % plné síly na brzdový pedál zpomalte vozidlo na rychlost 20 km/h. Nezastavujte vozidlo do klidu, poněvadž zastavení výrazně zvyšuje teplotu destiček. Opakujte tento proces celkem desetkrát. Poté jízdou rychlostí cca 60 km/h s minimálním použitím brzd celý systém vychlaďte, při ujetí asi 3 km. Celou proceduru s desetkrát opakovaným zpomalením opakujte, tentokrát z rychlosti 120 km/h na rychlost 80 km/h, použijte cca 80% plné síly na brzdový pedál. Výše popsaným způsobem opět jízdou vychlaďte brzdový systém. Poté opakujte celou proceduru, tentokrát z rychlosti 120 km/h na rychlost 20 km/h s vyvinutím 80 % plné síly na brzdový pedál a opět výše popsaným způsobem jízdou vychlaďte. Po každé fázi byste měli cítit vyšší brzdný účinek. Pokud máte k dispozici přistroj pro měření teploty či teplotní pásky, optimální teplota kotoučů pro zajíždění je 400 ˚C. Při vizuální kontrole se ujistěte, že třecí vrstva materiálu destiček se zajela na brzdové kotouče rovnoměrně. Pokud ne, výše popsaný proces opakujte.

Po úspěšném zajetí podle výše popsané procedury brzdový systém jízdou vychlaďte a zkuste funkčnost opakovaným zabrzděním s vyvinutím maximální brzdné síly na pedál. Vychlaďte opět jízdou. Po zajetí doporučujeme odvzdušnění brzdového systému a případné doplnění brzdové kapaliny. Pro maximální odolnost proti varu doporučujeme brzdovou kapalinu Castrol React SRF Racing.

WESKO spol. s r.o., autorizovaný distributor WinmaX, Mistřínská 393, 15521 Praha 5, IČ 25057146, DIČ CZ25057146
tel: 800 080 080, tel: 602 228 768, obchod@winmax-racing.cz

Copyright ©2020 WinmaX, Všechna práva vyhrazena.

Změna nastavení cookies

WINMAX Racing

V ČR zastupujeme také britskou firmu Custom Cages, výrobce certifikovaných ochranných konstrukcí
pro závodní vozy a japonskou společnost Exedy, výrobce špičkových sériových, sportovních i závodních spojek.

Custom Cages Exedy
Nákupní košík 0 Kč